/87

Giáo an nghề THVP chuẩn

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 523|Tải về: 2

Tiết 1. bài 1. làm quen với nghề tin học văn phòngI. Mục tiêu:Biết được vai trò, vị trí của tin học văn phòng trong đời sống;Biết được mục tiêu, nội dung chương trình nghề,Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.II. Bài mớiNội dungPhương phápBài 1. làm qu

[Ẩn quảng cáo]