Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/87

Giáo an nghề THVP chuẩn

Lượt xem:307|Tải về:1|Số trang:87 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết 1. bài 1. làm quen với nghề tin học văn phòngI. Mục tiêu:Biết được vai trò, vị trí của tin học văn phòng trong đời sống;Biết được mục tiêu, nội dung chương trình nghề,Biết được các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong nghề.II. Bài mớiNội dungPhương phápBài 1. làm quen với nghề tin học văn phòngI. Giới thiệu1. Tin học và ứng dụng của tin học trong đời sống.Hiện nay công nghệ thông tin đang dần thay thế những công cụ truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, kinh tế, xã hội…2. Tin học với công tác văn phòng.- Công nghệ thông tin có ảnh hưởng rất lớn đến công việc trong văn phòng.- Các máy tính thay thế đồng thời cho các máy chữ, máy tính bấm tay và các tủ hồ sơ, fax, thư điện...