Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/26

Giao an Ngu Van 10 nang cao

Lượt xem:242|Tải về:1|Số trang:26 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày 09/09/07. Tiết 3. Tiếng Việt. Văn Bản. A . Kết quả cần đạt: 1. Kiến thức: Nắm được khái niệm và đặc điểm của văn bản. 2. Tích hợp với văn học qua bài Tổng quan nền văn học Việt Nam. 3. Kĩ năng: rèn luyện kĩ năng nhận diện văn bản. B.Thiết kế bài giảng: HĐ của GV& HS  Yêu cầu cần đạt  HS đọc SGK. VB là gì?VB tồn tại NTN?VB có ND & HT ra sao? -Vậy, muốn tạo lập hoặc nhận diện một văn bản thì phải trả lời được những câu hỏi nào? - HS đọc sgk,GV đặt câu hỏi: - Đề tài là gì, tư tưởng, tình cảm là gì, em hiểu như thế nào về mục đích tạo lập VB? Học sinh đọc SGK. GV: em hãy chỉ ra các dấu hiệu chứng tỏ văn bản có sự thống nhất về mặt hình thức. HS thảo luận, trả lời. GV khẳng định. Khái quát về văn bản: KN về văn bản: VB vừa là phương tiện vừa là sản phẩm của hoạt động giao tiếp. Dạng thức tồn tại của văn bản: dạng nói và dạng viết. Độ dài: câu tục ngữ, cuốn tiểu thuyết. Nội dung : thông tin + Thái độ, tình cảm. Hình thức : Tuỳ thuộc phong cách giao tiếp # nhau. Nhận diện văn bản : Muốn tạo lập hoặc nhận diện một văn bản thì phải trả lời cho được những câu hỏi sau : Nói viết để làm gì? ( XĐ mục đích. Nói với ai, viết với ai? ( XĐ đối tượng. Nói, viết về cái gì?( XĐ nội dung. Nói, viết NTN?--> XĐ hình thức. Đặc điểm của văn bản: Văn bản có tính thống nhất về đề tài , tư tưởng, tình cảm và mục đích: Đề tài của văn bản là phạm vi hiện thực mà văn bản hướng tới để phản ánh như: hiện tượng, con người, phong cảnh… Tư tưởng, tình cảm là thái độ, cảm xúc của người nói, người viết đối với sự việc, hiện tượng, con người được đề cập, nói đến trong văn bản. Mục đích của văn bản là hiệu quả tác động vào người đọc hoặc người nghe sau khi tiếp nhận văn bản để có sự hưởng ứng và đồng thuận như mong đợi. Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức: Có thể chia thành 2 loại hình thức hoàn chỉnh tương ứng với 2 loại văn bản thông dụng nhất: Văn bản sáng tạo: người tạo lập tự lựa chọn đề tài, nội dung, phương thức diễn đạt như văn bản chính luận, kh, nghệ thuật: Văn bản có đầu đề. Văn bản có cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Các câu có trật tự tuyến tính(trật tự trước sau