/6

Giao an ngu van 10 nang cao

Upload: HaiQuach.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 364|Tải về: 0

Bài 15 (tiết 22, 23) Đọc văn: Tấm cám Soạn ngày: 01. 10.2008 A. Mục tiêu bài học: - Hiểu được cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, ước mơ thiện thắng ác, tinh thần lạc quan và nhân đạo của nhân dân thể hiện trong truyện. - Thấy được nghệ thuật sử dụng yếu tố kì ảo

[Ẩn quảng cáo]