Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/137

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10(Trọn bộ)CHUẨN

Lượt xem:246|Tải về:1|Số trang:137 | Ngày upload:10/11/2012

: 1,2 TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM I. Mục đích yêu cầu : - Nắm một cách khái quát hai bộ phận của văn học Việt Nam; quá trình phát triển của văn học Việt Nam và nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học. - Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá, văn học của dân tộc.II. : 1. Giáo viên : GA, SGK, SGV 2. sinh : Đọc và soạn bài trước ở nhàIII. pháp : Vấn đáp, nêu câu hỏi, thảo luận nhóm, diễn giảng,…IV. dung và trình bài : 1....