/137

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10(Trọn bộ)CHUẨN

Upload: SilverSnow.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 421|Tải về: 1

: 1,2 TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM I. Mục đích yêu cầu : - Nắm một cách khái quát hai bộ phận của văn học Việt Nam; quá trình phát triển của văn học Việt Nam và nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học. - Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá, văn học của dân tộc.II. : 1. Giáo viên :

[Ẩn quảng cáo]