/183

Giáo án Ngữ Văn 6 chuẩn mới chi tiết

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 802|Tải về: 3

bộ giáo án chuẩn mới năm học 2011-2012 SOạN THEO sách CHƯƠNG TRìNH CHUẩN KIếN THứC kỹ năng năm học 2011-2012(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)ngữ văn 6 Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết

[Ẩn quảng cáo]