Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/183

Giáo án Ngữ Văn 6 chuẩn mới chi tiết

Lượt xem:447|Tải về:3|Số trang:183 | Ngày upload:09/11/2012

bộ giáo án chuẩn mới năm học 2011-2012 SOạN THEO sách CHƯƠNG TRìNH CHUẩN KIếN THứC kỹ năng năm học 2011-2012(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)ngữ văn 6 Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Con Rồng cháu Tiên; Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; Từ và cấu tạo từ tiếng Việt; Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự.Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài...