Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 35

Lượt xem:418|Tải về:0|Số trang:19 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 35Tiết 129 NS: ND: ĐỘNG PHONG NHA I/. Mục tiêu:- Mở rộng thêm kiến thức về văn bản nhật dụng .- Thấy được vẻ đẹp đáng tự hào và tiềm năng du lịch của động Phong Nha .II/. Kiến thức chuẩn: 1.thức :Vẻ đẹp và tiềm năng phát triển du lịch của động Phong Nha . 2.năng : - Đọc – hiểu văn bản nhật dụng đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường danh lam thắng cảnh . - Tích hợp với phần Tập làm văn để viết một bài văn miêu tả .III/. Hướng dẫn - thực hiện:Hoạt động giáo viênHoạt động học sinhNội dung Hoạt động 1 : Khởi động . 1.Ổn định lớp . 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra phần bài soạn. 3.Giới thiệu bài mới :“Đường vô xứ Nghệ quanh quanhNon xanh nước biết như tranh họa đồ” Hai câu ca dao trên giới thiệu sơ lược về Nghệ An. Vượt...