/207

GIÁO ÁN NGƯ VĂN 6 Đến tuàn 36 CHUẨN

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 567|Tải về: 0

Ngày soạn: Tiết :1 Tuần:1 CON RỒNG CHÁU TIÊN(Truyền thuyết)I-MỤC TIÊU BÀI HỌC :Giúp HS:-Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết; hiểu nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên “.-Giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu mến đồng bào .-Rèn luyện kĩ năng : đọc văn bản nghệ thuật .II-CHUẨN

[Ẩn quảng cáo]