/68

GIAO AN NGƯ VAN 6TICH HOP KI NANG SONG

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 374|Tải về: 0

G: 01/11/2010Bài 11 Tiết 44Cụm danh từ I/- Mục tiêu: 1. KT: HS nắm được đặc điểm của cụm DT, cấu tạo của cum DT ( phần trung tâm, phần trước, phần sau). 2. KN: HS có kĩ năng xác định, nhận biết cụm DT, đặt câu với cụm DT. 3. TĐ: HS có thái độ sử dụng cụm DT đúng, hay, chính xác trong nói, viết. II/

[Ẩn quảng cáo]