Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/68

GIAO AN NGƯ VAN 6TICH HOP KI NANG SONG

Lượt xem:186|Tải về:0|Số trang:68 | Ngày upload:09/11/2012

G: 01/11/2010Bài 11 Tiết 44Cụm danh từ I/- Mục tiêu: 1. KT: HS nắm được đặc điểm của cụm DT, cấu tạo của cum DT ( phần trung tâm, phần trước, phần sau). 2. KN: HS có kĩ năng xác định, nhận biết cụm DT, đặt câu với cụm DT. 3. TĐ: HS có thái độ sử dụng cụm DT đúng, hay, chính xác trong nói, viết. II/ - Các kĩ năng cơ bản được giáo dục trong bài- Hợp tác - Đảm nhận trách nhiệm III/- Chuẩn bị : 1. GV: Tư liệu NV6, bảng phụ ghi BT. 2. HS: Chuẩn bị bài theo nội dung sgk. IV/- Phương pháp/KTDH: Gợi mở, đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm.KT: Khăn trải bànV/- Tổ chức giờ học:1/ định tổ chức:1`6A:..... 2/ Kiểm tra đầu giờ: 4` Danh từ chỉ sự vật gồm mấy nhóm ? nêu đặc điểm của từng nhóm ? các qui tắc viết hoa? Học sinh trả...