/268

Giáo án Ngữ văn 7 cả năm chuẩn mới

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1340|Tải về: 9

bộ giáo án mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo ngữ VĂN 7 (Theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới )(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới đ

[Ẩn quảng cáo]