/69

giáo án ngữ văn 7 cả năm theo chuẩn mới 2012-2013

Upload: VuThiHanh.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 443|Tải về: 0

CÓ TÍCH HỢP ĐẦY ĐỦ KỸ NĂNG SỐNG THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN 7 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2012-2013) LỚP 7 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết

[Ẩn quảng cáo]