/11

Giáo án Ngữ Văn 7: Câu đặc biệt

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1304|Tải về: 6

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 CÂU ĐẶC BIỆT A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu thế nào là câu đặc biệt, tác dụng của câu đặc biệt trong văn bản. - Nhận biết được cây đặc biệt trong văn bản; phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn. - Biết cách sử dụng câu đặc biệt trong nói và viết. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KỸ NĂNG: 1. Kiế

[Ẩn quảng cáo]