/23

Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn học kì 2

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1378|Tải về: 4

ngữ văn 7PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS theo chuẩn kiến thức MÔN NGỮ VĂN 7(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Cổng trường mở ra; Mẹ

[Ẩn quảng cáo]