/74

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 CẢ NĂM CHUẨN KTKN

Upload: ThanhTamNguyen.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 727|Tải về: 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI NĂM HỌC 2012-2012 ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS MÔN NGỮ VĂN 8 LỚP 8 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19

[Ẩn quảng cáo]