GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 HK2

Upload: HaNam.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 637|Tải về: 3

Ngày soạn: 08 /01/08 Ngày giảng:10/01/08Lớp: 8E-Tiết 72: trả bài kiểm tra tổng hợpA- Mục tiêu : Giúp học sinh ôn lại những kiến thức đã học .Đánh giá kết quả học tập của mình về phần tiếng Việt.Nhận ra những ưu khuyết điểm của mình ,hướng khắc phục những lổi còn mắc phải .B- chuẩn bị:Giáo viên ChấmNgày soạn: 08 /01/08 Ngày giảng:10/01/08
Lớp: 8E-Tiết 72: trả bài kiểm tra tổng hợp
A- Mục tiêu : Giúp học sinh ôn lại những kiến thức đã học .Đánh giá kết quả học tập của mình về phần tiếng Việt.Nhận ra những ưu khuyết điểm của mình ,hướng khắc phục những lổi còn mắc phải .
B- chuẩn bị:
Giáo viên Chấm - chữa bài.
Học sinh: Xem lại nội dung bài kiểm tra.
c-Tiến trình lên lớp:
I./ Nhận xét, đánh giá chung.
*Phần trắc nghiệm , Hs làm khác tốt, gần 90% làm được phần này.
- Một số em, không nắm vững kiến thức nên chọn đáp án chưa phù hợp .
*Phần tự luận:
- Qua bµi viÕt cñng cè vÒ kiÕn thøc cña c¸c dÊu c©u còng nh­ rÌn kü n¨ng diÔn ®¹t.
- Đa số, các em sử dụng đúng cácloại dấu câu này khá thích hợp.
- Kỹ năng diễn đạt tương đối tốt.
II./ Trả bài:
- Giáo viên phát bài cho học sinh và yêu cầu học sinh đọc và tự sữa lỗi
- Học sinh tự đổi bài cho nhau để cung nhau sữa và rút kinh nghiệm
*Củng cố- Dặn dò:
Giáo viên ghi điểm vào sổ
Nhận xét giờ học
Xem kỹ nội dung ôn tập và bài kiểm tra tổng hợp
Tự sữa lỗi đã mắc
Ngày soạn: 20/ 01/08 Ngày giảng:22/01/08
Lớp: 8E-Tiết 73-74: nhớ rừng
ThÕ L÷
A- Mục tiêu : Giúp học sinh cảm nhận được niềm khao khát tự do cháy bỏng, sự chán ghét sâu sắc thực tại tù túng, tầm thường được thể hiện trong bài thơ qua lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú .Cảm nhận được những giá trị nghệ thuật đặc sắc, đầy sức truyền cảm của bài thơ .Biết phân tích một bài thơ .Đọc diễn cảm.Trân trọng, thông cảm với tâm trạng của người dân mất nước
b- chuẩn bị
Giáo viên : Tham khảo tài liệu (Thi nhân Việt Nam).Soạn giáo án
Học sinh : Soạn văn theo yêu cầu của giáo viên.
c-Tiến trình lên lớp:
* định:
* Bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh
* Bài mới:


Em hãy trình bày những nét chính về nhà thơ ,tác phẩm . Ông có những tác phẩm chính nào.


Câu thơ mở đầu thể hiện tâm trạng gì của hổ. Nỗi căm hờn đó dồn vào từ nào hãy phân tích.
Em có nhận xét gì về cách gieo vần ở 2 câu (gieo vần gì).
Em có nhận xét gì về cách xưng hô của hổ.
Phân tích thái độ của hổ đối với con người.
.
? Khổ 3 tả lại những cảnh đẹp khác nhau của rừng thiêng đó là những cảnh n
[Ẩn quảng cáo]