Giáo án Ngữ văn 8 (Học kì 2)

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 862|Tải về: 1

Họ và tên:…………………………….Lớp: 8AKiểm tra Văn 1 tiếtĐiểmLời phê của giáo viênĐề bàiI. Phần trắc nghiệm: (2 điểm – Mỗi ý đúng được 0.25 điểm).Câu 1. “Quê hương” là bài thơ của nhà thơ nào?A. Thế Lữ. B. Vũ Đình Liên.C. Tế Hanh. D. Huy Cận.Câu 2. Trong bài thơ “Quê hương”, “Làng tôi ở vốn làm nghề……”

Họ và tên:…………………………….
Lớp: 8A

Kiểm tra Văn 1 tiết

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm – Mỗi ý đúng được 0.25 điểm).
Câu 1. “Quê hương” là bài thơ của nhà thơ nào?
A. Thế Lữ. B. Vũ Đình Liên.
C. Tế Hanh. D. Huy Cận.
Câu 2. Trong bài thơ “Quê hương”, “Làng tôi ở vốn làm nghề……”.
A. Làm nương. B. Làm ruộng.
C. Làm vườn. D. Chài lưới.
Câu 3. Trong bài thơ “Quê hương”, hình ảnh nào đã được so sánh “như mảnh hồn làng”?
A. Chiếc thuyền. B. Cánh buồm.
C. Mái chèo. D. Bến đỗ.
Câu 4. Qua bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”, ta có nhận xét gì về đời sống sinh hoạt của Bác Hồ?
A. Giàu sang, đầy đủ. B. Bình thường.
C. Khó khăn, thiếu thốn. D. ý kiến khác.
Câu 5. “Bình Ngô đại cáo” có ý nghĩa trọng đại của một bản Tuyên ngôn độc lập. Đúng hay sai?
A. Đúng. B. Sai.
Câu 6. Theo quan niệm của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, kẻ đi học là học điều gì?
A. Dũng. B. Nhân.
C. Đạo. D. Nghĩa.
Câu 7. Bậc học nào đã được nhắc đến trong văn bản “Bàn luận về phép học”?
A. Đại học. B. Trung học Phổ thông.
C. Trung học Cơ sở. D. Tiểu học.
Câu 8. Trong văn bản “Đi bộ ngao du”, theo tác giả, “Muốn ngao du, thì cần phải……”.
A. Đi ô tô. B. Đi xe máy.
C. Đi ngựa. D. Đi bộ.

II. Phần tự luận. (8 điểm).
Câu 1. (4 điểm). Bằng trí nhớ, em hãy chép lại nội dung bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu.
Câu 2. (4 điểm). Qua văn bản “Đi bộ ngao du” và sự hiểu biết của em, hãy trình bày những ý nghĩa của việc đi bộ.

Bài làm
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
[Ẩn quảng cáo]