/280

Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn kiến thức rất dể hiễu

Upload: TrangThao.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 146|Tải về: 1

bộ giáo án ngữ văn 9 soạn THEO SáCH chuẩn kiến thức kỹ năng 2011-2012 phân phối chươngtrình văn THCS Và giáo án mẫu theo chuẩn kiến thức kỹ năng ngữ văn 9 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 9Cả năm: 37 tuần (175 tiết)Học kì I: 19 tuần (90 tiết)Học kì II: 17 tuần (85 tiết)HỌC KÌ ITuần 1Tiết 1 đến tiết 5Phong cách Hồ Chí Minh;Các phương châm hội thoại;Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.Tuần 2Tiết 6 đến tiết 10Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;Các phương châm hội thoại (tiếp);Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.Tuần 3Tiết 11 đến tiết 15Tuyên bố thế giới về... trẻ em;Các...