Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/29

Giáo án Ngữ văn 9 hay

Lượt xem:181|Tải về:0|Số trang:29 | Ngày upload:10/11/2012

Tiết 1,2.Ngày soạn: Ngày dạy :VAI TRò Và TáC DụNG CủA DấU CÂUTRONG VĂN BảN NGHệ THUậT.A. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh nắm được những kiến thức và kỹ năng sau: Các loại dấu câu và cách sử dụng dấu câu trong những mục đích nói và viết cụ thể: - ý nghĩa, hiệu quả biểu đạt của việc sử dụng dấu câu trong các văn bản nghệ thuật. - Cảm nhân ,phân tích vai trò, tác dụng của dấu câu trong các văn bản nghệ thuật. - Sử dụng thành thạo dấu câu trong những ngữ cảnh nói và viết cụ thể.B.Chuẩn bị: GV: Tài liệu dấu câu và tác dụng của dấu câu trong văn bản nghệ thuật, các bài tập HS: Ôn tập các kiểu câu chia theo mục đích nói.C.Kiểm tra bài cũ: không.D.Tiến trình lên lớp: Hoạt động của thầy-trò Nội dung.a) Hoạt động 1: Ôn tập về các loại dấu câu đã...