/29

Giáo án Ngữ văn 9 hay

Upload: TrangThao.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 418|Tải về: 0

Tiết 1,2.Ngày soạn: Ngày dạy :VAI TRò Và TáC DụNG CủA DấU CÂUTRONG VĂN BảN NGHệ THUậT.A. Mục tiêu: Qua bài học, học sinh nắm được những kiến thức và kỹ năng sau: Các loại dấu câu và cách sử dụng dấu câu trong những mục đích nói và viết cụ thể: - ý nghĩa, hiệu quả biểu đạt của việc sử dụng dấu câu tr

[Ẩn quảng cáo]