/26

Giáo án nhà trẻ 18 - 24 tháng

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 12181|Tải về: 173

kế hoạch tháng 2/2011nội dung: Hoa, quả ngày tết Thời gian từ ngày 17/1-18/2i. mục tiêu1. Phát triển thể chất:* Phát triển vận động:- Trẻ biết tập theo cô bài thể dục sáng: cây cao cây thấp.- Trẻ biết đi theo hướng thẳng và đi trong đường hẹp- Trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt thông qua các trò c

[Ẩn quảng cáo]