/40

Giao an on thi vao lop 10(THPT)

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 269|Tải về: 0

Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn biểu t

[Ẩn quảng cáo]