Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/40

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Giao an on thi vao lop 10(THPT)

Bài tập rút gọn1 : 1) Đơn giản biểu thức : P = .2) Cho biểu thức : Q =  a) Rút gọn biểu thức Q. b) Tìm x để > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.Hướng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : Q = b) > - Q x > 1.c) x = thì Q Z2 : Cho biểu thức P = a) Rút gọn biểu thức sau P. b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .Hướng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x  1. Biểu thức rút gọn : P = b) Với x =  thì P = - 3 – 23 : Cho biểu thức : A = a) Rút gọn biểu thức sau A.b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = c) Tìm x...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:84|Tải về:0|Số trang:40

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: