/20

giao an ong giuoc mac le phuc

Upload: ThanhTamNguyen.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 425|Tải về: 1

Giáo viên dạy: Lê Thị Thanh Hải Trường THCS THạCH linh Câu hỏi bài cũ: Em hi?u gì v? con ngu?i v� tu tưởng, tình c?m của Rút-xô qua văn bản "Di b? ngao du"? Trả lời bài cũ: Qua van b?n Di b? ngao du ta hi?u thêm v? nh� van Rút- xô: -Tôn trọng kinh nghi?m d?i s?ng. -Coi trọng tự do cá nhân -Y

[Ẩn quảng cáo]