/2

Giáo án phát triển ngôn ngữ

Upload: NguyetChi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1171|Tải về: 9

Giáo ÁnDự thi giáo viên giỏi cấp trường Chủ điểm: Bản thân Môn: Làm quen với văn học Tên bài: Thơ “ Bé ơi” Tác giả: Phong Thu Loại tiết: Trẻ đã biết Thời gian: 20 – 25 Ngày dạy: 6 – 11 - 2007 Người dạy: Đào Thi Kim MaiMục đích yêu cầu.1. Kiến thức Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.Trẻ thuộc và đọc di

[Ẩn quảng cáo]