/18

Giao an phu dao HS yeu kem.doc

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 598|Tải về: 1

Tuần 1- Tiết 1, 2, 3. Soạn: 15- 12- 2007. Giảng: 16- 12- 2007. Ôn tập về các loại từ.A- Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh củng cố lại kiến thức về các loại từ : Từ đơn, từ phức, ( từ ghép, từ láy)từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. - Rèn kĩ năng sử dụng đúng các loại từ không nên quá lạm dụng, khi nói, khi viết cần chú ý các loại từ. - Giáo dục học sinh ý thức học tập, vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. B- Phương tiện- Phương pháp: 1- Phương tiện:- GV: Sgk, stk, giáo án. - HS: Sgk, vở ghi. 2- Phương pháp:- Phân tích tổng hợp, nêu vấn đề, qui nạp. C- Tiến trình bài học: 1- Tổ chức: - 7A: 7C: - 7B: 7D: 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: 3- Bài mới: Hoạt động1: Khởi động: Hôm nay chúng ta...