/107

giao an phu dao toan 6

Upload: NguyenKhanh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 503|Tải về: 4

Số học: Ngày: 13/9/2008 Tiết 1+2: Luyện tập-Phần tử tập hợp Luyện tập- Số phần tử của một tập hợp- tập hợp con I. Mục tiêu: - Cách viết 1 tập hợp, nhận biết sử dụng thành thạo kí hiệu (,( - Xác định được số phần tử của một tập hợp - Xác định tập hợp con ii.

[Ẩn quảng cáo]