Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/70

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO VĂN 7

Lượt xem:503|Tải về:9|Số trang:70 | Ngày upload:10/11/2012

Chuyên đề :Tõ Vùng I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT* Giúp học sinh:- Hiểu cấu tạo của các loại từ ghép , từ láy và nghĩa của từ ghép từ láy ; nghĩa của từ , từ đồng nghĩa , từ trái nghĩa , từ đồng âm .- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ láy trong văn bản .- Hiểu giá trị tượng thanh , gợi hình , gợi cảm của từ láy , yếu tố Hán Việt .- Biết cách sử dụng từ ghép , từ láy , từ Hán Việt ….II. CHUẨN BỊGv: Tham khảo tài liệu ,soạn giáo án Tích hợp một số văn bản đã họcHs: Ôn tập lại kiến thứcIII. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP1. Ổn định2. Bài cũ3. Bài mới*Giới thiệu bài*Tiến trình hoạt động I . Từ ghép A. Khái :- Từ ghép là những từ do hai hoặc nhiều tiếng có nghĩa tạo thành.- Ví dụ...