/70

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO VĂN 7

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 837|Tải về: 11

Chuyên đề :Tõ Vùng I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT* Giúp học sinh:- Hiểu cấu tạo của các loại từ ghép , từ láy và nghĩa của từ ghép từ láy ; nghĩa của từ , từ đồng nghĩa , từ trái nghĩa , từ đồng âm .- Nhận biết và bước đầu phân tích được giá trị của việc dùng từ láy trong văn bản .- Hiểu giá trị tượng thanh ,

[Ẩn quảng cáo]