Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/36

giao an phu dao yeu kem

Lượt xem:507|Tải về:1|Số trang:36 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn:../../2010. Ngày giảng7A: ../.../2010:7B:…/…./2010Phần I: khái quát lịch sử thế giới trung đạiTiết 1 Bài 1 : Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu Âu I- Mục tiêu bài học: 1 Về kiến thức: Giúp học sinh nắm được những ý cơ bản sau: - Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu, cơ cấu xã hội (bao gồm 2giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và Nông nô). - Hiểu khái niệm: “Lãnh địa phong kiến” và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa. - Hiểu được “thành thị trung đại” xuất hiện như thế nào? Kinh tế trong thành thị trung đại khác với kinh tế lãnh địa ra sao? 2.Về kỹ năng:- Biết vận dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến.- Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội chiếm...