/137

Giao an sinh 11 co ban

Upload: BuiThanhKhoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 577|Tải về: 3

Phần Bốn Sinh học cơ thểChương I.Chuyển hoá vật chất và năng lượng.Tiết số : 1 Ngày soạn: 4/9/ 07 Ngày dạy: 10/9: 11A1; 11/9: 11A3 + 11A4.Bài 1Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.I, Mục tiêu: Sau khi học song bài này học sinh phải. 1, Kiến thức.Trình bày được đặc điểm hình thái của rễ cây trên cạn t

[Ẩn quảng cáo]