Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/137

Giao an sinh 11 co ban

Lượt xem:316|Tải về:2|Số trang:137 | Ngày upload:10/11/2012

Phần Bốn Sinh học cơ thểChương I.Chuyển hoá vật chất và năng lượng.Tiết số : 1 Ngày soạn: 4/9/ 07 Ngày dạy: 10/9: 11A1; 11/9: 11A3 + 11A4.Bài 1Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.I, Mục tiêu: Sau khi học song bài này học sinh phải. 1, Kiến thức.Trình bày được đặc điểm hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng.Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây.Trình bày được mối tương quan giữa rễ cây với môi trường trong quá trình hút nước và các ion khoáng. 2, Kỹ năng.Rèn luyện được tư duy hệ thống, so sánh và phân tích hình vẽ để nắm khiến thức.Hình thành được kĩ năng tự học, làm việc theo nhóm và trình bày trước đám đông. 3, Thái độ.Xây dựng được quan điểm duy vật biện chứng về sự đa dạng của giới...