/113

Giáo án Sinh 7 (3 cột)

Upload: SuongMai.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 707|Tải về: 3

Tiết PPCT: 1 MỞ ĐẦU Bài số : 1 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚI/ MỤC TIÊU:Chứng minh được sự đa dạng, phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống.Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học, bảo vệ thực vật.II/ CHUẨN BỊ:Giáo viên: - Tranh ảnh động vật ở các môi trường sống khác n

[Ẩn quảng cáo]