Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/83

Giao an sinh 7 tron bo 2010 - 2011

Lượt xem:209|Tải về:0|Số trang:83 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn:17/08/2010Tiết : 1 Mở ĐầuBài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phúA. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.-Giúp học sinh chứng minh được sự đa dạng phong phú của ĐV thể hiện ở số loài và môi trường sống.- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, so sánh và hoạt động nhóm.- Giáo dục cho học sinh ý thức học tập và yêu thích môn học. B. Phương pháp: Quan sát, so sánh, hoạt động cá nhân kết hợp nhóm.C. Chuẩn bị:1.GV:Tranh ảnh về ĐV và môi trường sống của chúng2.HS : Kiến thức lớp 6D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1’) 7A: 7B: II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề:(1’) Thế giới ĐV đa dạng phong phú. Nước ta ở vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng và biển được thiên nhiên ưu đãi cho một thế giới ĐV rất đa dạng và...