Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/78

Giáo án Sinh 8 học Kỳ 2

Lượt xem:253|Tải về:0|Số trang:78 | Ngày upload:10/11/2012

Học kì IITiết 36: Thân nhiệtNgày soạn: …/…/…Ngày dạy: …/…/... A) Mục tiêu bài học:Hểttình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hòa thân nhiệt Giải thích được cơ sở khoa học và biết vận dụng các biện pháp chống nóng, chống lạnh, để phòng cảm nóng lạnhB) Chuẩn bị:1) Giáo viên:Tranh ảnh về các môi trường sống ( cây xanh, hồ nước, khu dân cư…) khác nhau có ảnh hưởng đến sự điều hòa thân nhiệt2) Học sinh:Đọc trước bài3) Phương pháp:Chủ yếu là vấn đáp làm việc với SGK và thông báoC) Tiến trình lên lớp:1) ổn định lớp ( 1 phút)2) Kiểm tra bài cũ:3) Bài mới:* Hoạt động 1: Tìm hiểu về thân nhiệt - GV cho đọc thông tin SGK và thực hiện (SGK- GV thông báo: Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể. ở người bình thường nhiệt độ cơ thể luôn ổn định ở mức 370C và không...