/78

Giáo án Sinh 8 học Kỳ 2

Upload: VuQuang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 411|Tải về: 0

Học kì IITiết 36: Thân nhiệtNgày soạn: …/…/…Ngày dạy: …/…/... A) Mục tiêu bài học:Hểttình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hòa thân nhiệt Giải thích được cơ sở khoa học và biết vận dụng các biện pháp chống nóng, chống lạnh, để phòng cảm nóng lạnhB) Chuẩn bị:1) Giáo viên:Tranh ảnh về

[Ẩn quảng cáo]