Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/87

GIAO AN SINH 9. 3 COT

Lượt xem:292|Tải về:0|Số trang:87 | Ngày upload:10/11/2012

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊTuần : 1 Soạn: 01 /08/09 Chương I:các thí nghiệm của menđenTiết : 01 Bài 1. Menđen và di truyền họcI. Mục tiêu .1. Kiến thức HS trình bày được mục đích , nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học. Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Hiểu và ghi nhớ một số thuột ngữ và kí hiệu trong di truyền học. 2 Kĩ năng Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình Phát triển tư duy phân tích so sánh 3. Thái độ Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập môn học II. Chuẩn bị GV: Tranh phóng to hình 1.2 HS: Nghiên cứu SGKIII. Tiến trình bài giảng 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới .Vào bài : Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỉ XX...