/82

GIÁO ÁN SINH 9 3 CỘT MỚI

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 212|Tải về: 2

Ngày soạn: Tuần:1Ngày dạy: Tiết:1 DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGIỆM CỦA MEN ĐEN Bài 1: MEN ĐEN VÀ DI TRYỀN HỌC. I. Mục tiêu:. 1. Kiến tức: -Nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa di truyền học. -Hiểu được công lao và trinh bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Men Đen và một số thuật ngữ, ký hiệu di truyền học. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng: +Quan sát phân tích kênh hình. +Phát triễn tư duy phân tích, so sánh. II. Đồ dùng dạy học: Tranh phóng to hình 1.2. III. Hoạt động dạy học: 1. Giới thiệu bài:(2p) Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỹ 20 nhưng nó chiếm vị trí quan trọng trong sinh học. Men Đen là người đặt nền móng cho di truyền học. 2. Bài mới: a. Hoạt động 1: Di truyền học Mục tiêu: Hiểu được mục...