/82

GIÁO ÁN SINH 9 3 CỘT MỚI

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 352|Tải về: 3

Ngày soạn: Tuần:1Ngày dạy: Tiết:1 DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGIỆM CỦA MEN ĐEN Bài 1: MEN ĐEN VÀ DI TRYỀN HỌC. I. Mục tiêu:. 1. Kiến tức: -Nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa di truyền học. -Hiểu được công lao và trinh bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Men Đen và một s

[Ẩn quảng cáo]