/6

Giáo án sinh hoạt lớp 11

Upload: HongBinhMa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 490|Tải về: 5

giáo án sinh hoạt lớp 11a5(tuần 25) Ngày soạn : 10/ 02/ 2012Ngày giảng : 11/ 02 / 2012I/ Mục đích – yêu cầu :1, Kiến thức :- Tổng hợp thi đua tuần 24 và triển khai nội dung, phương hướng tuần 25- Nhìn nhận, đánh giá những mặt đã và chưa làm được. Từ đó rút kinh nghiệm cho những tuần tiếp theo quyết

[Ẩn quảng cáo]