Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/186

GIAO AN SINH HOC 6 CA NAM

Lượt xem:397|Tải về:1|Số trang:186 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần: 1. Tiết: 1 MỞ ĐẦU SINH HỌC NS: 4 / 9 / 2007. NG: 7 / 9 / 2007. BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: - Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống. - Phân biệt vật sống và vật không sống. - Thiết lập bảng so sánh các đặc điểm của các đối tượng để xếp lại chúng và rút ra nhận xét. 2. Kỹ năng : - Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sinh vật. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên ( trồng cây và nuôi động vật ), yêu thích môn học. II/ CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên : - Tranh vẽ thể hiện được vài nhóm sinh vật, sử dụng H2.1 SGK, kẻ bảng phụ. 2. Chuẩn bị của học sinh : - Sách vở, đọc trước bài. III/ HOẠT...