/40

Giáo án Sinh học 6 chuẩn KTKN

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 461|Tải về: 0

bộ giáo án theo chuẩn kiến thức mới năm học 2011-2012BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN SINH HỌC ( Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH môn sinh học 6LỚP 6 Cả năm: 37 tuần - 70 tiếtHọc kì I: 19 tuần -

[Ẩn quảng cáo]