/223

Giáo Án Sinh Học 7.3 cột( cả năm)

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 292|Tải về: 2

Mở đầu Tiết 1: Thế giới động vật đa dạng phong phúI. Mục tiêu:- Học sinh chứng minh được sự đa dạng phong phú của động vật thể hiện ở một số loài và môi trường sống.- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, kỹ năng hoạt động nhóm.- Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn.II. Chuẩn bị:* Giáo viên: Tranh ảnh về động vật và môi trường sống của chúng.* Học sinh: Ôn lại kiến thức sinh học 6 và đọc trước bài mới.III. Tiến trình bài giảng:1. ổn định:2. Bài mới:a) Mở bài: Giáo viên yêu cầu học sinh vận dụng những hiểu biết về động vật hãy cho biết sự đa dạng, phong phú của động vật được thể hiện như thế nào?b) Phát triển bài:Hoạt động 1:- Tìm hiểu sự đa dạng loài và sự phong phú về số lượng các thể* Mục tiêu: HS nêu được số loài động vật rất nhiều,...