/113

giao an sinh hoc 7(ca nam)

Upload: SuongMai.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 382|Tải về: 2

Tiết PPCT: 1 MỞ ĐẦU Bài số : 1 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚI/ MỤC TIÊU:Chứng minh được sự đa dạng, phong phú của động vật thể hiện ở số loài và môi trường sống.Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn học, bảo vệ thực vật.II/ CHUẨN BỊ:Giáo viên: - Tranh ảnh động vật ở các môi trường sống khác nhau. 2) Học sinh: - Đọc trước bài 1 - Tranh ảnh động vật.III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:Kiểm tra bài cũ: 2) Nội dung bài mới:Hoạt động của thầyHoạt động của tròGhi bảngHoạt động 1: Tìm hiểu sự đa dạng loài & sự phong phú về số lượng cá thểI. Đa dạng loài và phong phú về số lượng các thể: Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng, phong phú. Chúng đa dạng về số loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống.- Yêu cầu...