Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/27

Giao an sinh hoc ... hoc ki 2

Lượt xem:144|Tải về:0|Số trang:27 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn Tiết 18 - Bài 17: QUANG HỢP I. Mục tiêu bài dạy: - Học sinh phải nêu được khái niệm quang hợp và những sinh vật có khả năng quang hợp. - Nêu được vai trò của ánh với sáng 2 pha của quang hợp và mối liên quan giữa 2 pha. - Trình bày được tóm tắt diễn biến,các thành phần tham gia, kết quả của mỗi pha. - Mô tả được một cách tóm tắt các sự kiện chính của chu trình C3 II. Phương tiện dạy học: - Tranh vẽ hình 17.1 và 17.2 SGK. - (Máy chiếu projector và giáo án điện tử) III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị bài của học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu các giai đoạn chính trong hô hấp tế bào và vị trí diễn ra của các giai đoạn. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của thầy & trò Nội dung Hoạt động 1: tìm hiểu về quang hợp * Em hãy trình bày khái niệm quang hợp? * Quang hợp thường xảy ra ở những sinh vật nào? ( các sinh vật th ộc nhóm tự dưỡng là sv quang hợp và là nhóm sv sản xuất ủa t ái đất ) * sắc tố QH là gì ? gồm những loại nào *sắc tố quang hợp có vai trò gì trong qt quang hợp Hoạt động 2: tìm hiểu về các pha của quang hợp -người ta thấy rằng ánh sáng ko ảnh hưởng trực tiêp đén toàn b ộ qt quang h ợp m à ch ỉ ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn đầu của qh - tính chất 2 pha của qh thể hiện như thế nào? Tranh hình 17.1 * Quang hợp gồm mấy pha là các pha nào? * Em hãy nêu diễn biến của pha sáng quang hợp? * O2 giải phóng ra ở pha sáng có nguồn gốc từ đâu? Tranh hình 17.2 * Em hãy nêu diễn biến của pha tối quang hợp? * Tại sao pha tối gọi là chu trình C3(chu trình Canvin) * Hoàn thành phiếu học tập số 1 * mối liên hệ giữa 2 pha? I. Khái niệm quang hợp: 1) Khái niệm: - Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. 2) Phươnh trình tổng quát: CO2 + H2O+ NL ánh sáng((CH2O) + O 3) các sắc tố quang hợp - 3 nhóm chính: * clorophin ( chất diệp lục) : hấp phụ quang năng * carôtennoit = nhóm sắc tố phụ: bảo vệ DL khỏi bị phân huỷ khi *phicobilin I as quá cao II. Các pha của quá trình quang hợp: ** tính chất 2 pha trong quang hợp: - pha sáng: chỉ diễn ra khi có ánh sáng. Nl ánh sáng được ~ thành nl trong các pt ATP - Pha tối : diễn ra cả khi có ánh sáng và trong bóng tối . nhờ ATP và NADPH mà CO2 được ~ thành cacbonhidrat 1)Pha sáng: - Diễn ra ở màng tilacôit( hạt grana trong lục lạp) cần ánh sáng. - NLAS được các sắc tố quang hợp hấp thu qua chuỗi truyền êlectron quang hợp để tổng hợp ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 (có nguồn gốc từ nước). 2) Pha tối: - Diễn ra tại chất nền của lục lạp(Strôma) và không cần ánh sáng. - Sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2 (cố định) thành cacbohyđrat. - Cố định CO2 qua chu trình Canvin ( C3) Chất nhận CO2 là RiDP và sản phẩm tạo thành đầu tiên là APG (hợp chất có 3C) PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 PHA SÁNG PHA TỐI Ánh sáng Cần ánh sáng Không cần ánh sáng Vị trí Tilacôit( hạt grana) Chất nền ( Strôma) Nguyên liệu Sắc tố quang hợp, AS H2O, NADP, ADP, P i Các enzim, RiDP,CO2 ATP, NADPH Sản phẩm ATP, NADPH, O2 Glucôzơ, ADP, NADP . PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 HÔ HẤP QUANG HỢP Phương trình tổng quát C6 H12O6+6O2 ( 6CO2+6H2O+Q(ATP+tO) 6CO2+6H2O (( C6H12O6+6O2( Nơi thực hiện Tế bào chấtvà ty thể Lục lạp Năng lượng Giải phóng Tích luỹ Sắc tố Không có sắc tố tham gia Có sự tham gia của sắc tố Đặc điểm khác Xảy ra ở mọi tế bào sống