/27

Giao an sinh hoc ... hoc ki 2

Upload: TanHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 377|Tải về: 0

Ngày soạn Tiết 18 - Bài 17: QUANG HỢP I. Mục tiêu bài dạy: - Học sinh phải nêu được khái niệm quang hợp và những sinh vật có khả năng quang hợp. - Nêu được vai trò của ánh với sáng 2 pha của quang hợp và mối liên quan giữa 2 pha. - Trình bày

[Ẩn quảng cáo]