/61

Giáo án sinh học NC bài 1 - 20

Upload: HaSunny.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 325|Tải về: 0

Tiết 1 Soạn ngày 20 tháng 8 năm 2008 Phần một:Giới thiệu chung về thế giới sốngBài 1.Các cấp tổ chức của thế giới sốngI. mục tiêu bài học1.Kiến thức:Trình bày được các hệ sống là hệ thống mở có tổ chức phức tạp theo cấp bậc tương tác nhau và với môi trường sống, tiến hoá.Nêu được sự đa dạng và

[Ẩn quảng cáo]