/61

Giáo án sinh học NC bài 1 - 20

Upload: HaSunny.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 172|Tải về: 0

Tiết 1 Soạn ngày 20 tháng 8 năm 2008 Phần một:Giới thiệu chung về thế giới sốngBài 1.Các cấp tổ chức của thế giới sốngI. mục tiêu bài học1.Kiến thức:Trình bày được các hệ sống là hệ thống mở có tổ chức phức tạp theo cấp bậc tương tác nhau và với môi trường sống, tiến hoá.Nêu được sự đa dạng và thống nhất giữa các cấp tổ chức.Nêu được đặc điểm của các cấp tổ chức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.Phân biệt được các bậc tổ chức, và giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của tổ chức sống và có cái nhìn bao quát về tổ chức sốngGiải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống, giải thích được tổ chức sau bao giờ cũng có tổ chức cao hơn tổ chức trước đó ... mỗi tổ chức đều thống nhất về cấu tạo...