/59

gIAO AN SU 6( 2COT)

Upload: HaoPengYou.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 194|Tải về: 0

Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. kiến thức: HS cần hiểu: - Học lịch sử là học những sự kiện lịch sử cụ thể, sát thực, có căn cứ khoa học - Học lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để sống tốt hơn 2. Tư tưởng. - Bồi dưỡng HS ý thức về tính chính xác v

[Ẩn quảng cáo]