/29

Giao an su 8 - hoc ki 2

Upload: NguyenNgocTu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 207|Tải về: 0

Dạy:10/1/2012 Phần II. Lịch sử việt nam từ 1858-1918 ChươngI :cuộc kháng chiến chống pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Tiết 36: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873. I. Mục tiêu: 1/ kiến thức: Giúp HS nắm được nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở thế kỉ XIX, nguyên nhân và tiến trình xâm Việt Nam của thực dân pháp. Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống thực dân pháp nổ ra ngay từ những ngày đầu. * Trọng tâm:Phần 2. 2/ Tư tưởng: - Giáo dục học sinh tinh thần bất khuất chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập tự do của đất nước.Thể hiện thái độ phản đối sự nhu nhược của Triều đình nhà Nguyễn..... 3/ Kĩ năng: Nhận xét, đánh giá sự kiện lịch sử. II. Đồ dùng DH: Lược đồ Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858... III.Tiến trình dạy học: 1/ ổn định. 2/ KTBC : 5` Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu em cho là đúng nhất. 1. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phưTây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa chủ yếu nhằm ? A. Mở rộng lãnh thổ. B. Khai hóa "Văn minh" cho các nước khác. C. Tranh giành thị trường, nguồn tài nguyên nhân lực. D. Thỏa mãn nhu cầu thống trị thế giới của giai cấp tư sản. 2. Vì sao các nước Đông Nam Á lại trở thanh đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? A. Có vị trí địa lý quan trọng, giầu tài nguyên thiên nhiên. B. Có quan hệ lâu đời với các nước tư bản phương tây. C. Chế độ phong kiến đang trên đà suy yếu và khủng hoảng. D. Tất cả các ý trên 3/ Bài mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt  Hoạt động 1: Cá nhân/ Nhóm. GV: Khái quát về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương tây ở thế kỉ XIX. Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta ? HS: Trả lời. GV: Hướng dẫn HS phân tích nguyên nhân trực tiếp và sâu xa. Theo em nguyên nhân nào là chính? HS: Thảo luận theo cặp đôi. GV: Kết luận.. Để đem quân xâm lược nước ta thực dân Pháp đã làm gì? HS: Dựa vào nguồn sử liệu SGK trả lời GV: Diễn giảng. Hoạt động: 2 Cặp đôi/Cả lớp. GV: Giới thiệu lược đồ. Cho HS quan sát vị trí Đà Nẵng trên bản đồ. Tại sao Thực dân Pháp - Tây Ban Nha chon Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên ? HS: Thảo luận theo cặp đôi GV: Diễn giảng-Trần thuật trên bản đồ. - Do Đà Nẵng gần Huế sau khi chiếm ĐN có thể tiến nhanh ra Huế (cách 100km) theo Pháp Việt Nam là một nước quân chủ nều chiếm được Huế, khống chế triều đình sẽ buộc các nơi khác đàu hàng.. - ĐN biển sau tầu chiến Pháp rễ ràng áp sát .. Tại sao Tây Ban Nha lại liên minh với Pháp để xâm lược nước ta? HS:Dựa vào nguồn sử liệu SGK trả