Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/106

Giao an su 9 hay

Lượt xem:251|Tải về:0|Số trang:106 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: 01/01/2012 Tuần 19Tiết 19BÀI 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 A. Mục tiêu:1. Kiến thức: - Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc (1919-1920 ). Người tìm thấy chân lí cứu nước và tích cực chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiểu những chủ trương và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phân tích,đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. Kĩ năng quan sát tranh ảnh, và trình bày một vấn đề lịch sử trên bản đồ.3. Thái độ: - Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng.B. Chuẩn bị:- Lược đồ Nguyễn ái Quốc ra đi tìm...