/106

Giao an su 9 hay

Upload: BichPhuongBui.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 513|Tải về: 1

Ngày soạn: 01/01/2012 Tuần 19Tiết 19BÀI 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 A. Mục tiêu:1. Kiến thức: - Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc (1919-1920 ). Người tìm thấy chân lí cứu nước và tích cực chuẩn

[Ẩn quảng cáo]