/43

Giáo án tăng tiết 12 ( Mới ) 2010 - 2011

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 256|Tải về: 1

Ngày soạn: / /2010ÔN TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN HẾT TKXX.A.Mục đích yêu cầu:Giúp HS:-Hệ thống đầy đủ hơn về giai đoạn văn học từ 1975 đến hết TKXX về các mặt: + Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá. +Những thành tựu nổi bật về các thể loại chính. -Giúp HS có sự so sánh và cập nhật VH thời kì hoà

[Ẩn quảng cáo]