Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/43

Giáo án tăng tiết 12 ( Mới ) 2010 - 2011

Lượt xem:145|Tải về:0|Số trang:43 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: / /2010ÔN TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN HẾT TKXX.A.Mục đích yêu cầu:Giúp HS:-Hệ thống đầy đủ hơn về giai đoạn văn học từ 1975 đến hết TKXX về các mặt: + Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá. +Những thành tựu nổi bật về các thể loại chính. -Giúp HS có sự so sánh và cập nhật VH thời kì hoà bình.B.Tiến trình thực hiện1.Ổn định tổ chức.2.Kiểm tra bài cũ.3.Bài mớiHoạt động của GV-HS Nội dung cần đạtGV chia nhóm HS thảo luận về các vấn đề XH,LS,VH.Cử đại diện nhóm trình bày.GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài, lập dàn ý cho đề bài.HS trả lời theo gợi ý của GV.I.Ôn tập về lí thuyết.1.Hoàn cảnh lịch sử, xã hội ,văn hoá.-Chiến tranh kết thúc, đời sống tư tưởng, tâm lí, nhu cầu vât chất của con người đã có nhiều thay đổi so với trước.Tuy nhiên từ 1975-1985 đất nước...