Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

giao án tập tô chữ e - ê

Lượt xem:1621|Tải về:10|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

GIÁO ÁN Làm Quen Chữ Viết Đề Tài: Tập tô chữ “e, ê” Chủ Điểm: Bé Và Gia Đình Lứa Tuổi: Mẫu Giáo Lớn A4 Thời Gian: 30 – 35’ Số Trẻ: 20 – 25 Ngày Dạy: 11/11/2011 Người Dạy: Trần Thị Hồng ThuýI, Mục Đích – Yêu Cầu:1, Kiến Thức:- Trẻ nhận biết chữ cái “e, ê”. Phát âm đúng chữ cái “e, ê” - Biết tô chữ “e, ê” theo yêu cầu của cô.- Trẻ biết cách chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.2, Kỹ Năng:- Trẻ có kỹ năng mở vở, kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi đúng.- Trẻ có kỹ năng tô trùng khít lên chấm mờ chữ “e, ê” tô đúng chiều chữ, tô chữ rỗng không bị ra ngoài.- Trẻ có phản xạ nhanh khi tìm chữ trong từ.- Phát âm to, rõ ràng, chuẩn các chữ “e, ê”3, Thái Độ:- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động tập tô chữ...