/4

giao án tập tô chữ e - ê

Upload: ThuHoangThiHoai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2243|Tải về: 17

GIÁO ÁN Làm Quen Chữ Viết Đề Tài: Tập tô chữ “e, ê” Chủ Điểm: Bé Và Gia Đình Lứa Tuổi: Mẫu Giáo Lớn A4 Thời Gian: 30 – 35’ Số Trẻ: 20 – 25 Ngày Dạy: 11/11/2011 Người Dạy: Trần Thị Hồng ThuýI, Mục Đích – Yêu Cầu:1, Kiến Thức:- Trẻ nhận biết chữ cái “e, ê”. Phát âm đúng chữ cái “e, ê” - Biết tô chữ “e

[Ẩn quảng cáo]