giáo án thể dục lớp 5 minh họa bằng hình ảnh

Upload: ToHuuNguyen.dokovn|Ngày: 05/03/2013|Lượt xem: 1126|Tải về: 9

giáo án thể dục lớp 5 minh họa bằng hình ảnh

Tên đề tài : GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 MINH HỌA BẰNG HÌNH ẢNH

Đối tượng sử dụng : Gíao viên tiểu học (lớp 5)

Đối tượng áp dụng : học sinh lớp 5 bậc tiểu học

Mục Đích :

Với giáo viên : có thể giúp cho giáo viên dễ hình dung ra cách dạy học sinh và cũng như có những phương pháp dạy học giúp cho học sinh lớp 5 có thể dễ hiểu và dễ áp dụng trong quá trình học tập

Với học sinh : giúp cho học sinh thay đổi phương pháp học,cũng như làm tăng hứng thú với môn học thể dục này,làm cho buổi học sinh động hơn

Kết luận :

Đây là phương pháp hiện đang được áp dụng rất nhiều,làm thay đổi cách học và làm tăng hiệu quả học tập hơ

[Ẩn quảng cáo]