Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Giáo án tin học 12, bài tập và thực hành 11, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh

Lượt xem:336|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:05/03/2013

Giáo án tin học 12, bài tập và thực hành 11, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh