/32

Giao an Tin Hoc 7 HK2 Moi

Upload: ThuHoangThiHoai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 817|Tải về: 5

I- Mục tiêu cần đạt.1. Kiến thức:- Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm Toolkit Math.- Biết cách sử dụng phần mềm Toolkit Math để hỗ trợ giải các bài tập toán, tính toán và vẽ đồ thị toán học.2. Kỹ năng:- Thực hiện khởi động và thoát khỏi phần mềm Toolkit Math bằng nhiều cách khác nhau, qua đó

[Ẩn quảng cáo]