/32

Giao an Tin Hoc 7 HK2 Moi

Upload: ThuHoangThiHoai.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 516|Tải về: 4

I- Mục tiêu cần đạt.1. Kiến thức:- Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm Toolkit Math.- Biết cách sử dụng phần mềm Toolkit Math để hỗ trợ giải các bài tập toán, tính toán và vẽ đồ thị toán học.2. Kỹ năng:- Thực hiện khởi động và thoát khỏi phần mềm Toolkit Math bằng nhiều cách khác nhau, qua đó nắm được một cách tổng quát cách khởi động và thoát khỏi một phần mềm bất kì.- Biết sử dụng chương trình thành thạo. Linh hoạt trong việc ứng dụng phần mềm để tìm các kiến thức cho môn toán học.3. Thái độ:Có thái độ nghiêm túc học tập môn tin họcII- Chuẩn bị: GV: sgk, giáo án, máy tính, phần mềm Toolkit Math. HS: Đọc trước bài Học toán với Toolkit Math”.III/ Bài mới : 1. Ổn định : Điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và tròNội...