/50

GIÁO ÁN TIN HỌC 7(2 CỘT)

Upload: TomatoPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 662|Tải về: 8

Ngày soạn: 01/09/2007 TUẦN: 1 Từ Ngày: 03/ 09/ 2007Ngày dạy: 05/09/2007 Đến Ngày: 08/ 09/ 2007TIẾT PP 1Chương I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ.BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?A/ Mục Tiêu:+/ Kiến Thức:- Giúp học sinh tìm hiểu về chương trình bảng tính, giới thiệu cho học sinh những bảng tính quen thuộc để họ

[Ẩn quảng cáo]