/70

giáo án toán 6 ( 3 cột ) chuẩn

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 478|Tải về: 13

Lớp: 6A Tiết (theo TKB): .Ngày dạy: / / 2009 . Sĩ Số : .Vắng: Lớp: 6B Tiết (theo TKB): .Ngày dạy: / / 2009 . Sĩ Số : .Vắng: Lớp: 6C Tiết (theo TKB): .Ngày dạy: / / 2009 . Sĩ Số : .Vắng: Chương I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết 1 §1 . TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢPHãy làm quen với tập hợp và các ký hiệu ( , (I.- Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : Hiểu được thế nào là một tập hợp , viết đúng ký hiệu của một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử và bằng cách chỉ ra tích chất đặc trưng của các phần tử .2./ Kỹ năng cơ bản : Biết viết đúng ký hiệu của một tập hợp .3./ Thái độ : Nhận thức được các tập hợp thường gặp trong toán học và trong cả đời...