Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/123

giáo án toán 8 cả năm

Lượt xem:148|Tải về:0|Số trang:123 | Ngày upload:18/07/2013

CHƯƠNG 1 TỨ GIÁC Tiết 1 TỨ GIÁC Ngày soạn : Ngày dạy : I . MỤC TIÊU : - Hs nắm định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi - Hs biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tứ gíác lồi - Hs biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS : - Gv : Thước thẳng + bảng phụ - Hs : Thước thẳng III . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩa tam giác, chỉ ra các cạnh và các đỉnh , góc của tam giác đó Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS  Hoạt động 1 :ĐN +Gv treo bảng phụ có vẽ sẵn các hình như SGK và giới thiệu hình 1 là tứ giác và hình 2 không là tứ giác Từ đó Hs phát biểu định nghĩa (Gv dẫn dắt dựa trên hình vẽ để hs đưa ra định nghĩa)  Hình 1 Hình 2 +Cho hs trả lời câu hỏi ở ?1 ( Giới thiệu k/n tứ giác lồi +Gv giới thiệu chú ý SGK/65 Khi nói đến tứ giác mà không nói gì thêm thì đó là tứ giác lồi + Cho hs làm ?2/65 Cho hs làm bài theo nhóm Cử đại diện nhóm lên bảng trình bày Cho hs nhận xét, gv sửa bài +Qua bài tập này gv cần nhấn mạnh khái niệm đường chéo (là đoạn thẳng nối 2 đỉnh đối nhau), hai đỉnh kề nhau, đối nhau, hai cạnh kề nhau, đối nhau; góc, 2 góc đối nhau, điểm nằm trong, nằm ngoài tứ giác GV  1) Định nghĩa: *Định nghĩa: (SGK/64)  A, B, C, D: các đỉnh AB,BC,CD,DA: các cạnh *Khái niệm tứ giác lồi: (SGK/65) * Chú ý: (SGK/65) ?1 (SGK) ?2/65(SGK)  Cho hs làm ?3 sgk/65 Cho hs vẽ tứ giác ABCD tùy ý. Hướng dẫn hs tính tổng các góc dựa vào tổng 3 góc của một tam giác  +Cho hs rút ra định lí về tổng các góc của tứ giác ?3 sgk/65 2) Tổng các góc của một tứ giác * Định lí: (SGK/65)  BT1/66 Hình 5 a/ x = 3600-(1100+1200+800) = 500 b/ x = 3600-(900+900+900) = 900 c/ x = 3600-(650+900+900) = 1150 d/ x = 3600-(750+1200+900) = 750 Hình 6 a) b) 10x = 3600 ( x=360 BT2/66 (SGK) Trong tứ giác ABCD : Dựa vào tính chất 2 góc kề bù (Tổng các góc ngoài của 1 tứ giác bằng 3600  + Cho hs làm BT1/66 (SGK) Tổ 1+2 làm a,b (hình 5), b (hình 6) Tổ 3+4 làm c,d (hình 5), a (hình 6) Hs giải thích để đưa ra số đo của x Gv hướng dẫn lại cách tính + Cho hs làm BT2/66 (SGK) Cho hs đọc đề, vẽ hình, ghi gt-kl Hướng dẫn hs tính các góc và đưa ra nhận xét về tổng các góc ngoài của 1 tứ giác    Hướng dẫn về nhà : Làm các bài tập 2b,3,4,5 SGK/66,67 Học định nghĩa tứ giác, đlí về tổng các góc của 1 tứ giác + Hãy nhắc lại định nghĩa đường trung trực, nêu các c/m đoạn thẳng AC là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Em tính góc B,D như thế nào?(2 góc B, D có bằng nhau không, vì sao ?) + Nêu cách vẽ tam giáckhi biết 3 cạnh (Nêu cách vẽ bài 4) + Gv giới thiệu tứ giác đơn, tứ giác không đơn, miền trong, miền ngoài + Cho hs đọc phần “Có thể em chưa biết” Tiết 2 HÌNH THANG Ngày soạn : Ngày dạy : I. MỤC TIÊU : - Hs nắm định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang. Biết cách