/63

Giáo án Toán 9 (2 cột)

Upload: ScarboroughFair.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1021|Tải về: 6

Danh mục chương i-ii ( đại số)Tiết:1-29.GiảngT 01T 07T 13T 19T 25T 02T 08T 14T 20T 26T 03T 09T 15T 21T 27T 04T 10T 16T 22T 28T 05T 11T 17T 23T 29T 06T 12T 18T 24GiảngTiết 1:Căn bậc haiI.Mục tiêu:-Qua bài học học sinh nắm định nghĩa căn bậc hai và đặc biệt là

[Ẩn quảng cáo]